Klientu apmierinātības aptauja

Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un iegūtu priekšstatu par klientu apmierinātības līmeni, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk - Pārvalde), kas administrē nekustamā īpašuma nodokli Rīgas pilsētā, aicina Jūs aizpildīt klientu aptaujas anketu. Anketa ir anonīma, iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Pārvaldes iekšējai lietošanai. Jūsu atbildi, lūdzam atzīmēt atbilstošajā lauciņā.

1. Kādu Pārvaldes sniegto pakalpojumu Jūs esat saņēmis?


 • 2. Lūdzam atzīmējiet vienu atbildes variantu, kas visprecīzāk atbilst Jūsu viedoklim par darba organizāciju un kvalitāti Pārvaldē?

  Klientu pieņemšanas laiks (darba laiks):

  Laiks, kas jāpavada rindā apkalpošanas zālē:

  Konsultāciju kvalitāte klātienē apkalpošanas zālē:

  Konsultāciju kvalitāte pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000850:

  Gaidīšanas laiks līdz notiek savienojums ar bezmaksas informatīvo tālruni:

  Informācijas apmaiņas kvalitāte pa Pārvaldes e-pastu pip@riga.lv:

  Sarakste ar Pārvaldi pa pastu:

  Komunikācija ar Pārvaldes darbiniekiem telefoniski:

  Izvietotās informācijas apjoms un kvalitāte Pārvaldes interneta vietnē: pip.riga.lv:

  Ja kāds no pakalpojumiem novērtēts neapmierinoši, lūdzu norādiet iemeslus šādai vērtējuma izvēlei:

  3. Kāds, Jūsuprāt, ir ērtākais saziņas līdzeklis ar Pārvaldi?


 • 4. Kādi būtu Jūsu priekšlikumi Pārvaldes klientu apkalpošanas darbības uzlabošanai?